Bestellen via de webshop is momenteel niet mogelijk. Neem gerust contact op met info@djar.fit of 0494/90.43.68 
Gratis Verzending in groot Gent vanaf 100 Euro
WINKELMANDJE
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
150.0 150
NOG €150.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
150.0 150
NOG €150.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Je moet dit document bijwerken om je T&C weer te geven.

Onderstaande tekst dient als suggestie en geeft Odoo S.A. geen verantwoordelijkheid.

  1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 werkdagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt My Company (San Francisco) zich het recht voor om een vaste rentebetaling te vragen ten bedrage van 10% van het resterende bedrag. My Company (San Francisco) heeft het recht om elke levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten in geval van te late betaling.
  3. If a payment is still outstanding more than sixty (60) days after the due payment date, Bv Djar reserves the right to call on the services of a debt recovery company. All legal expenses will be payable by the client.
  4. Certain countries apply withholding at source on the amount of invoices, in accordance with their internal legislation. Any withholding at source will be paid by the client to the tax authorities. Under no circumstances can Bv Djar become involved in costs related to a country's legislation. The amount of the invoice will therefore be due to Bv Djar in its entirety and does not include any costs relating to the legislation of the country in which the client is located.
  5. Bv Djar undertakes to do its best to supply performant services in due time in accordance with the agreed timeframes. However, none of its obligations can be considered as being an obligation to achieve results. Bv Djar cannot under any circumstances, be required by the client to appear as a third party in the context of any claim for damages filed against the client by an end consumer.
  6. Om ontvankelijk te zijn, moet My Company (San Francisco) binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gesteld van elke claim door middel van een aangetekende brief op de maatschappelijke zetel.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Belgium law.