PRIVACY POLICY

DJAR BVBA, Industriepark Drongen 15b, 9031 Drongen, BTW BE 0690 786 969 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DJAR  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DJAR verstrekt. DJAR kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM DJAR GEGEVENS NODIG HEEFT? 

DJAR verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DJAR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR DJAR GEGEVENS BEWAART

DJAR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet

langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data

wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw

gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

DJAR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DJAR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website.

 

DJAR gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden

verstrekt.

 

DJAR heeft Google geen toestemming gegeven om via DJAR

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danielle@djar.fit samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. DJAR zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 

DJAR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van CT Interactive

bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te

borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer

informatie wenst over de beveiliging van door DJAR verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met DJAR op via danielle@djar.fit - 0474 35 13 84. 

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© 2018 DJAR - Funky food for the healthy soul